• Senatbanner
 • SenatMeeting
 • pentadbiremeljabatan
 • ube
 • web3
 • Latihan pentadbir emel
 • TaklimatPRN

Cloud Services Section

Cloud Services Section provides services regarding Email, USM Official Announcements to staffs and students accross 3 main campuses and SharePoint Online. 
UEPD is in section of the Infostructure in PPKT and is located on the 2nd floor of the Eureka Building.
Our department offers Email and Sharepoint services to students and staffs on 3 of USM campuses.

Garis Panduan Permohonan Emel Jabatan/Seminar/Lain-lain

 1. Semua permohonan rasmi mesti disertakan dokumen sokongan (kelulusan atau surat ketua jabatan atau ketua projek)

 2. Setiap akaun/kumpulan e-mel yang dipohon perlu dinyatakan tarikh luput. SPA akan membekukan akaun e-mel yang sudah sampai tarikh luput untuk tempoh 2 tahun. Jika akaun/kumpulan e-mel masih lagi diperlukan oleh pemohon/pengguna selepas tarikh luput, pemohon/pengguna perlu maklumkan secara rasmi kepada SPA.

 3. Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya ke atas akaun/kumpulan e-mel tersebut. Akaun e-mel perlu diselenggara dan dipantau dengan baik. Keahlian kumpulan e-mel perlu dikemaskini dengan segera jika ada perubahan keahlian.

 4. Apabila pemilik bertukar, perlu maklumkan kepada SPA dengan segera untuk pengemaskinian pemilik.

 5. Untuk acara/aktiviti berulang, hanya satu akaun/kumpulan e-mel sahaja disediakan di mana akaun/kumpulan e-mel ini boleh diguna berulang-kali, cuma perlu kemaskini maklumat pemilik dan keahlian kumpulan. Sebagai contoh, untuk pesta hoki, tidak perlu cipta akaun seperti pesta hoki 2018, pesta hoki 2019 dan seterusnya.

 6. Sebarang permohonan penukaran katalaluan akaun e-mel PTJ perlu dilakukan melalui ServisDesk.

  poster apply email jabatan